Een radar (RAdio Detection And Ranging) is een installatie die gemaakt is om met behulp van radiogolven de omgeving af te zoeken naar objecten (doelen) in de lucht, te land of ter zee. Deze objecten zijn bijvoorbeeld vliegtuigen, raketten, schepen of auto's. Maar ook (regen)wolken. Ook zijn er zogenoemde ground-penetrating radars (ook wel: bodemradars) die vanaf de oppervlakte of vanuit de lucht, meestal vanuit een vliegtuig, objecten in de grond op enige diepte kunnen lokaliseren. De doelen worden met behulp van een beeldscherm zichtbaar gemaakt.

 
Pulsradar

Een radar zendt via een antenne radiogolven (elektromagnetische straling) uit en ontvangt de door de objecten gereflecteerderadiostraling (hierna te noemen: echo) weer via een antenne. Uit de ontvangen echo kan een aantal gegevens van het object bepaald worden ten opzichte van die radar, zoals richting, afstand, hoogte en snelheid. Er kan gebruik worden gemaakt van twee antennes, één zend- en één ontvangstantenne, maar tegenwoordig gebruikt men veelal één antenne voor zowel het zenden als het ontvangen.

Radars worden afhankelijk van het doel (wat men wil weten van het object) in verschillende vormen gemaakt en gebruikt in vliegtuigen, op luchthavens, op schepen, in havens, bij de politie ter controle van snelheid van auto's, in de krijgsmacht, de ruimtevaart en in de astronomie.

RADAR aan boord, Jachtradar voor de pleziervaarder

Hoe werkt de radar? Het komt er kortweg op neer dat de ronddraaiende radarscanner pulsen uitzendt. Op het moment dat ze door een object – een schip, een boei, of iets anders – worden teruggekaatst en door de radarontvanger worden gesignaleerd (ook wel receiver genoemd), worden de pulsen omgezet in lichtpunten (de echo) op een beeldscherm. De antennepositie (dat is het schip) is op dit scherm het middelpunt. Daarom wordt de bundel als een ronddraaiende streep geprojecteerd. Je zou dit kunnen vergelijken met een ronddraaiend zoeklicht. Elke keer als de streep hetzelfde punt passeert, wordt de betreffende echo vernieuwd. Zodoende kun je de richting en de snelheid van een bewegend voorwerp bepalen.
 
Behalve de informatie op je radarscherm zijn er nog veel meer gegevens te achterhalen. Je verkrijgt ze bijvoorbeeld doordat de radar is gekoppeld aan het GPS, AIS, een stuurautomaat of aan elektronische kompassen.
 
Radarinstallaties kun je voor verschillende doeleinden gebruiken. Zo heb je installaties voor de zeevaart, de Rijn- en binnenvaart en de pleziervaart.

Radar voor de pleziervaarders

Om een typegoedkeuring te krijgen moeten radars aan bepaalde eisen voldoen. Wil je deze op het binnenwater gebruiken? Alleen dure en professionele apparatuur, die ook voorwerpen op korte afstand reflecteert, is geschikt. Voor gebruik in de pleziervaart is er ook goedkopere apparatuur voorhanden, maar deze is zo grofmazig dat hij alleen op zee en ruim water zoals het IJsselmeer en de Oosterschelde ingezet mag worden. De resolutie is simpelweg te laag om er verantwoord mee te navigeren op de binnenwateren. Je mag deze radars dan ook niet gebruiken op binnenwateren, zelfs niet bij goed zicht.
 
Regelgeving rondom de radar is redelijk complex. Het is slim om eerst je vaargebied te bepalen om op basis daarvan te kijken of het nodig is een radar aan te schaffen. Mocht je er een aanschaffen, laat je dan altijd zeer goed voorlichten. Het is immers zonde als je een verkeerde keuze maakt. Ook erg belangrijk is het om goed met het apparaat om te leren gaan. Het apparaat is namelijk levensgevaarlijk voor onervaren gebruikers. Er zijn in Nederland tal van opleidingen Radarwaarneming ruime wateren.

Lowrance revolutionaire radar, ongekende prestaties met behulp van transistortechniek. Deze radaroplossingen geven een superieure target detectie en onderscheiding, zijn eenvoudig te gebruiken en bieden een nieuw niveau van veiligheid op het water..
 
Breedband 4G™ Radar - Met zijn werkbereik tot 32 nm is dit 's werelds enige koepelradar met de unieke Beam Sharpening, waarmee u de target onderscheiding zelf kunt instellen, zodat u het scherpste beeld krijgt wanneer u dat het hardst nodig hebt.
Breedband 3G™ Radar - Met zijn werkbereik tot 24 nm levert deze revolutionaire FMCW radar uitstekende prestaties met kristalheldere beelden voor beginners en gevorderde gebruikers.
RADAR KOPEN?
 
Ga voor advies of aanbiedingen naar de website van rolico.nl